xin trợ giúp
mình có mua 500 cổ phiều TAC với giá 58 mình có linh cảm trong tháng 6 nó sẽ lên khoảng từ 65 đến 70 thì kiếm được chút ít ,ai ngờ xuống 56 lỗ nặng rồi
PAC thì mình có 300 cp mua giá 45 trong 3 phiên giãm giá liên tục mình mua với hy vọng giãm rồi thì phải lên thôi
ai ngờ nó lại tiếp tục giãm xuống 41,5 cũng lỗ
xin giúp dùm mình làm thế nào để dự đoán cổ phiếu sẽ lên hay xuống
căn cứ vào những kiến thức nào giải thích chi tiét dùm
chân thành cám ơn