xin hỏi chỉ số P/E ,chỉ số eps là gì?
chỉ số P/E càng nhỏ thì NDT càng có lợi phải không phải không bạn?
còn chỉ số EPS càng lớn thì càng tốt chứ gỉ?
xin trợ giúp