Mình đã có tài khoản ngân hàng rồi,mình có thể chơi được không?mình ở cần thơ vậy mình muốn giao dịch không cần lên trung tâm chứng khoán có được không vậy?mình nghe nói có thể giao dịch qua ngân hàng mình có tài khoản được không?


cảm ơn !