Bài số ba trong loạt bài về phân tích kỹ thuật.

http://www.trungmt.com/index.php?opt...&Itemid=26


Thanks to all.