em mới tập chơi cp nên ko rõ lắm , như ngày hôm nay 7/6 cp nav -100 , stb -65 , lý do vì sao lại giảm nhiều thế ai bít chỉ giùm em nhé .THX