Các pác ơi, em muốn hỏi các pác là nếu đã trúng đấu giá nhưng không muốn mua nữa thì ta có cách nào rút được tiền đặt cọc về ko?