STB chia cổ tức 12% và phát hành thêm cp tỉ lệ 1:1. Tôi đang giữ 500cp, vậy sau ngày chốt tôi đc quyền mua 500cp hay 560cp (có 60 cp chia cổ tức)? Mong các anh/chị giúp.
Thanks.