Một công ty đang niêm yết trên sàn, giả dụ muốn tăng vốn và một phần trong đó để̀ bán cho cổ đông (mà họ xác định là) chiến lược, vậy hai bêṇ có quyền thương thảo giá với nhau hay không? Có phải báo cáo giá thương lượng cho UBCK không? và giá bán có thể tùy thương thảo hai bên hay thấp hơn tối đa là bao nhiêu phần trăm so với giá đang giao dịch?

Mong các bạn mở mang dùm [[IMG]images/smilies/wink.gif[/IMG]] Xin cám ơn