Mỗi khi đến thời hạn có thể chuyển đổi thành cp thường thì trái phiếu chuyển đổi sẽ ảnh hưởng đến giá cp thường như thế nào vậy các bác?