+ BV có ý nghĩa ra sao ?? Chỉ số PBS or P/B có phải là Giá/BV không ?? Chỉ số Giá/BV trong khoảng nào là tốt ??
+ G là kí hiệu cho tăng trưởng nào vậy (EPS, lợi nhuận, doanh thu, tài sản ...) ?? Cái nào quan trọng hơn ?? Khoảng bao nhiêu là tốt ??
Mong được giải đáp . Cám ơn rất nhiều !!!