Em mới tạo một tài khoản tạisàn GD của BSC(BIDV), các anh chị có kinh nghiệm cho em hỏi chút về việc cầm cố CK. Đương nhiên là với các cp đã khớp lệnh bán thì sẽ có thể lấy ngay tiền từ sàn GD vậy còn các cp đang sở hữu và đã khớp lệnh mua đang chờ về thì có thể cầm cố không và nếu được thì sàn GD sẽ tính giá trị chúng thế nào? Em xin cảm ơn trước.