Không biết Metastock có vẽ được biều đồ theo tuần không (Vì hiện nay các biềuđồ phân tích kỹ thuật trên các trang webđều sắp xếp theo ngày)? Nếu có xin các bậc tiền bối chỉ giùm! Đa tạ.[[IMG]images/smilies/biggrin.gif[/IMG]]