Các bác ơi, em lấy dữ liệu từ bsc về để convert vao Megastock, nhưng thấy tất số liệu đều sai. Vậy phải làm sao đây, các cao thủ chỉ giúp với


thân