_ Có một vấn đề về việc khớp lệnh làm em cứ băn khoăn mãi là cách "rút" cp khi khớp lệnh. Sau khi xác định được giá khớp, thì những giá mua và bán nào trong biên độ 5% cũng sẽ được khớp?Ví dụ: hôm đầu tuần, cp GMC khớp ở mức giá 65.5, em đặt lệnh bán là 62.5 thì vẫn được khớp ở mức giá 65.5. Em cứ bị vấn đề khớp lệnh làm cho băn khoăn mãi, mong các bác giúp đỡ. Em xin cám ơn!