Xin được đăng bài tiếp theo trong loạt bài về PTKT
http://www.trungmt.com/index.php?opt...&Itemid=26

Mong các cao thủ đi trước hướng dẫn trong sự hiểu biết của tại hạ có điểm nào chưa chính xác.
Kiến thức chia đôi, lợi nhận chia zero
Thanks to all