Tại sàn giao dịch tphcm người ta sử dụng lệnh nào để mua và bán cổ phiếu , ví dụ toi muốn mua 1000 BMC va muốn bán 2000 FBT , xin viết lệnh cụ thể và giải thích . xin cám ơn.