Em là Newbie, em có 1000 Cp Đạm Phú Mỹ, xin các bác cho em hỏi khi nào thì thằng này lên sàn, em cần tiền muốn bán nhưng cũng muốn giữ đợi lên sàn.Cám ơn các bác nhiều