Lưu ký chứng khoán là thế nào các Pác ơi? Em hiểu thế này có đúng không: Mở TK trên sàn giao dịch sau đó mua cổ phiếu vào thì cổ phiếu đấy có trong tài khoản của mình thì gọi là lưu ký?