Tôi hiện đang dùng meta8, download dữ liệu từ bsc.com. Các bạn cho hỏi tại sao riêng chỉ số RSI của tôi lại khác với chỉ Số RSI của các trang trên mạng? trên mạng RSI cỡ 70 thì của tôi mời chỉ là 57. cùng là RSI 14 ngày, các chỉ số kỹ thuật khác thì đều giống nhau.


Tôi muốn sử dụng phân tích kỹ thuật trên sàn HN thì ntn?load dữ liệu ở đâu, bằng cách nào. Mong các bạn hồi âm sớm.


Cảm ơn nhiều