chào các pác ạh
em
đang tập tành tìm hỉu về BCTC của cty. các vấn đề liên wan đến LN của
cty trong tương lai. thử xem nếu là 1 nhà đầu tư thì bạn sẽ quan tâm
đến những điếu gì về cty?
dưới đây là 1 số nội dung cơ bản của 1 bài phân tích cơ bản.
Một số nội dung chính của 1 bài phân tích đầu tư.
1)Tổng quan về công ty:
-tóm tắt về quá trình thành lập.
-cơ cấu vốn hiện tại, tốc độ tăng vốn từ khi thành lập đến nay.
-tình hình giao dịch trên thị trường. các hệ số về EPS và P/E hiện tại.
-các lĩnh vực đang hoạt động và các lĩnh vực mới dự định tham gia trong thời gian sắp tới (nếu có).
-lợi thế cạnh tranh có được so với các công ty cùng ngành (nếu có).
-thị phần và thị trường cạnh tranh.
-rủi ro và thách thức chính có thể ảnh hưởng đến thu nhập của công ty trong tương lai.
-triển vọng phát triển của ngành mà công ty đang hoạt động.
2)Tình hình sản xuất kinh doanh, các hệ số tài chính của công ty trong ít nhất 2 năm gần nhất:
Tính
và nhận xét về xu hướng của 4 nhóm hệ số tài chính của công ty: cơ cấu
vốn; khả năng thanh toán; năng lực hoạt động và khả năng sinh lợi.
Tìm hiểu kết quả kinh doanh của công ty và nguyên nhân của các khoản mục biến động lớn.
Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của công ty trong các năm sắp tới.
3)Ước
tính giá trị hiện tại của cổ phiếu theo các phương pháp có thể, ước
tính mức lợi tức mà nhà đầu tư có thể nhận được trong tương lai. (có
thể đưa ra giả định về các thông số đầu vào nếu như không có cơ sở tính
hoặc số liệu thu thập được không đầy đủ)
4)Các dự án kinh doanh
sắp tới của công ty và nhận xét về khả năng sinh lợi của các dự án này
(nếu có thể), từ đó rút ra nhận định về chiến lược kinh doanh sắp tới
của công ty.
5)Nhận xét tóm tắt về thực trạng, tiềm năng và cơ hội để đầu tư vào công ty:

các pac vui lòng cho ý kiến đóng góp hen.