Để thuận tiện cập nhật các thông tin mới nhất về bảng giá chứng khoán. Giới thiệu các bạn một trang web tổng hợp các thông tin và bảng giá mới nhất. Tại địa chỉ:
WWW.NETHUE.INFO
Hiện nay đang có thử nghiệm phiên bản bảng giá trực tuyến của sàn chứng khoán Hồ Chí Minh