Bạn có thể chỉ cho mình biết ở hà nội này địa điểm sàn ở đâu thế?mình chưa chơi bao giờ nhưng thấy ai cũng nhắc nhiều đến chơi cổ phiếu quá nên muốn thử vào lĩnh vực này xem thế nào.Các bạn có thể chỉ luôn cho mình cách thức chơi như thế nào luôn dc ko?ví dụ như mở tài khoản như thế nào?muốn giao dịch thì ra sao?lúc đầu tôi muốn chơi thử vài triệu vnđ có đc không....nhờ các bác chỉ giáo giúp.Thanks