Các bác chỉ giúp tôi cách tính giá cp sau khi chốt với nhé.


Ví dụ thị giá cổ phiếu đang niêm yết là 250.000. Công ty thông báo cổ đông được hưởng các quyền sau:


- Chia cổ tức bằng tiền 10%


- Chia cổ tức bằng cp với tỉ lệ 5:1


- Được quyền mua thêm cptheo tỉ lệ 5:1 với giá 50.000 (mệnh giá gốc là 10.000/cp)


Trường hợpáp dụngđồng thời 3điều kiện trên thì công thức tính như thế nào? Nếu chỉáp dụng 2 trong 3điều kiện thì công thức như thế nào? Mong các bác giúpđỡ.


Tks,