dear các pac!
các pac cho em hỏi về BCTC của thằng ITACO trên HoSTC ạh!
Trong
phần đầu tư tài chính dài hạn có khoản mục "đầu tư dài hạn khác" là 949
tỉ đồng (năm 2006 chiếm tới 58% tổng tài sản và 81% tài sản dài hạn
của công ty) nghĩa là khoản này không được hạch toán vào TSCĐ để trích
khấu hao!
theo cty thì đây là: "Chi phí đầu tư làm cơ sở hạ tầng của Khu công nghiệp Tân Tạo và nhà xưởng cho thuê"
các pac có bít khoản này cụ thể là gồm những gì ko, chỉ em zới! và tại sao nó lại ko được đưa vào TSCĐ để trích khấu hao?
đầu tư tài chính mà ko fải là chứng khoán, liên doanh liên kết thì là gì nhỉ ?