Giá cổ phiếu phiên ngày 18-5-2007 là 541.000 đ. Đến ngày 21-5-2007 thì rớt xuống còn 372.000 đ. Sao kỳ vậy, giảm tới 169.000 đ (chỉ được phép giảm từ -5% đến +5% thôi mà). Nhờ mọi người giải thích giùm. Cám ơn. (Báo Thanh niên giải thích rằng FPT do giao dịch không hưởng quyền chia cổ tức 2:1 nên lập tức rớt xuống mức: 372.000đ/CP (giảm 169.000đ/CP).