Chào các bác, theo quy định lô giao dịch phải là bội số của 10 (sàn Host) thế nhưng sao hôm nay 21/05 em lại thấy có khối lượng khớp lệnh sau, 365 là số cp khớp, bác nào biết chỉ giúp, cảm ơn.