Các Bác ơi. Em muốn hỏi tại sao trong bảng phân tích chỉ số PE của http://vietnamstock.com/daily.php?lang=VN lại có chỉ số PE của LAF có chỉ số âm là -6,07
Điều đó phản ánh gì hả các bác
Mong được sự giải thích của các "nhà hảo tâm"