Vừa rồi vào vneconomy đọc bài về IPO của Bảo Việt thấy tác giả đưa ra phương án xử lí thặng dư vốn sau khi cổ phần hóacủaBảo Việt:


http://www.vneconomy.vn/?home=detail...aa4b05aee0555c


Em là dân amateur không biết gì về tài chính, các bác giải thích cho em rõ cái. Em thì em cứ nghĩ đơn giản là số cổ phần được IPO đó là của nhà nước (em cũng có phần trong đó đấy - nhà nước nói vậy mà [[IMG]images/smilies/frown.gif[/IMG]]), nhà nước bán ra thì thu lại hết tiền đó đem đi làm việc khác, anh em ta đấu giá trúng thì mỗi người được sở hữu một phần Bảo Việt (lần này là sở hữu thật đấy nhé chứ không phải sở hữu toàn dân đâu). Em nghĩ đơn giản vậy không biết đúng sai thế nào,các bác giải thích cho em rõ với. Các trường hợp khác như PPC, ĐPM cũng tương tự như vậy thì giải quyết thế nào nhỉ?