Các bạn ơi, Mình đang đi tìm hiểu về chứng khoán nhưng có nhiều cái mình chưa hiểu


Giá T.Chiếu ?


Giá Khớp ?


KL Khớp ?


Chênh Lệch ?


+ Trong muc mua có các từ như :


GM 3 - KLM 3 - GM2- KLM 2 - GM 1 - KLM 1 ???

+ Trong muc ban :


GB 1 - KLB 1 - GB 2 - KLB 2 - GB 3 - KLB 3 ???


Và các thông số trong đó mình sẽ giải thích ra sao vậy nhỉ?


Mong các bạn chỉ giúp ha !!