Các Bác giúp em với,


Em đặtlệnh giao dịch của Cty chứng khoán NHNo nhưng chỉ có 1 liên, ko biết có nguy cơ rủi ro ko các Bác (trường hợp thất lạc,sai lệch giá...), hông lẻ lần sau em xin bản photo á.


cam on