_ Bác nào rành về cái System Test trong Metastock in chỉ em ít kinh nghiệm, cái này đọc hoài mà sao khó hiểu we, hix. Chắc tại vốn English dỏm we' T___T