[h4]Về lý thuyết thì khi tăng khối lượng cp lưu hành thì có nghĩa là tăng cung, đồng thời các chỉ số như EPS, ROE, BV.. sẽ giảm làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu của một cp tốt -> giá giảm.[/h4]Nhưng cũng không phải CP nào cũng vậy, ăn thua là tương quan giữa khối lượng phát hành và lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai có đảm bảo không, kỳ vọng của cổ đông và đám đông có đủ lớn không.

[h4]Đây là một vấn đề còn nhiều tranh cãi, đề nghị mấy chuyên gia cho ý kiến phân tích nhận định.[/h4]************************

Em nghèo không có tiên tiêu,
Chỉ giúp em vài chiêu làm giàu