Em đang bối rối về các EPS của vse cung cấp đây. Em thật sự không hiểu làm thế nào mà họ có được cái EPS trong bản tin thị trường cung cấp cho nhà đầu tư nữa. Ai cũng bíêt rằng EPS=Lợi nhuận sau thuế / Tổng số cổ phiếu niêm yết. thế nhưng khi vào tính thực tế thì lại thấy ở nhiều cổ phiếu, kết quả chả giống gì so với bản tin thị trường cả.
Ví dụ ta xét thằng BT6. theo bảng báo cáo kết quả kinh doanh 2006 download từ vse ta có:
- tổng lợi nhuận sau thuế: 31,387,942,404.
- theo bảng tin thị trường thì tổng số cổ phiếu đang niêm yết của BT6 là 10,000,000.
- Như vậy EPS=31,387,942,404/10,000,000=3,319
Trong khi đó theo bản tin thị trường của VSE thì EPS của BT6 là: 4,360
Như vậy phải chăng ở đây có mâu thuẩn?!.
Ngoài ra khi đọc bảng báo cáo kết quả kinh doanh 2006 của BT6 ta lại thấy EPS=4,326 = 31,387,942,404/7,255,127.
Như vậy con số EPS nào mới là chính xác và con số tổng số cổ phiếu là 7,255,127 ở đâu ra?! Tại sao không phải là 10,000,000 ?!

Rất mong các cao thủ chỉ cho em hiểu rõ hơn về việc này nhé! em cám ơn nhiều!