Các bác cho em hỏi, ngoài VCBS , công ty nào cho giao dịch online , dịch vụ thế nào ?
Ngoài ra thủ tục đóng tài khoản để chuyển qua công ty khác thế nào ? Các quyền mua có được bảo lưu không?