Cụ thể là thế này, em ko biết là em có thể dùng 1 trading account, trong cùng 1 phiên em đặt 2 (hoặc nhìu hơn) lệnh (cùng mua hoặc cùng bán) 1 mã cp với 2 giá khác nhau được ko. Có văn bản pháp quy nói rõ về các quy định liên quan tới trading ko mọi người cho em bít để tham khảo nha. Cảm ơn rất nhiều.