Em là dân amateur nên nghĩ hoài không hiểu nổi sao trong TT bảng giá ngày 3/5, thằng KDC có giá trần thấp hơn giá tham chiếu (trần:158, TC: 181)??? Trước đây cũng có 1 ngày bị tình trạng như vầy rùi! Em có ôm thằng này 1 mớ nên kiểu này làm đau tim quá! Có bác nào có thể giải thích dc giùm em không? Hix