Em mới chơi nên thật sự không hiểu sự khác nhau giữa chứng chỉ quỹ và
cổ phiếu. Em thấy CCQ cũng được mua/bán như CP, cũng trả cổ tức
(10-15%), cũng up/down ầm ầm như CP. Vậy cho em hỏi: CCQ an toàn hơn CP
ở điểm nào??, chúng ta mua CCQ để làm gì mà phải hứng chịu vụ VF1 mà bà
con ta đang kêu quá trời vậy.
Em xin cảm ơn ạ.