đó là thuật ngữ "Moneyhunter" nhằm chỉ những người bám sàn để " săn tiền" trên sàn chứng khoán. một moneyhunter không nhất thiết phải là một đại gia giàu có. ( nếu dại gia giàu có thì chắc cũng không phải lăn lộn săn từng đồng để mưu sinh trên sàn). để làm một Moneyhunter chỉ cần có giác quan nhạy cảm. kinh nghiệm, nắm bắt được thông tin nhanh nhạy.v.v...vũ khí là một số vốn vừa đủ để chiến đấu. Một Đại gia quăng 1 tỷ đồng ra để "chơi" Ck cho biết có phải là một Moneyhunter không? KHÔNG! một MONEYHUNTER là một người không đến sàn chứng khoán để "chơi", mà đến kiếm sống thực sự!