Cần mua pm phân tích CK chuyên nghiệp + hướng dẫn sử dụng. Ai có bán xin PM lai cho tôi. Cảm ơn đã đọc tin.