[table]
Người viết: Trần Tài

|

30/04/2007 |

Bollinger
là một công cụ được phát triển bới chính John Bollinger.Đường bao
Bollinger được xem là một chỉ sô cho phép người dùng so sánh độ biến
động ( volatility) và mức giá tương đối theo thời gian.Chỉ số gồm có 3
phần được thiết kế nhằm bao quanh phần lớn của giá cổ phiếu


  • Đường trung bình di động nằm ở giữaDải nằm ở trên đường 1 ( là SMA cộng với 2 lần độ lệnh tiêu chuẩn của giá cổ phiếu)Dải nằm dưới đường 1 ( là SMA trừ đi 2 lần độ lệch tiêu chuẩn của giá cổ phiếu)
Cách tính độ lệch tiêu chuẩn( standard deviation )

Công thức [img]http://www.vinase.com/images/stories/congthuctinhdolechtieuchuan.png" alt="Sample Image" height="29" width="269">

Với X = giá chứng khoán , E() = bình quân

trong
tài chính nói chung và trong thị trường chúng khoán nói riêng là một số
đo cho độ biến động của cổ phiếu. Việc sử dụng độ lệch tiêu chuẩn nhằm
đảm bảo rằng 2 đường bao sẽ phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi của
giá cổ phiếu và phản ánh độ biến động lớn hay nhỏ.( Những vùng có bụng
đường bao Bollinger to là cổ phiếu biến động lớn và ngược lại).

[*]Cách sử dụng:[/list]Với
mục đích để xác định mức giá tương đối và độ biến động, độ biến động
giá được hiểu là độ rủi ro trong trường hợp này, Bollinger được kết hợp
với giá cổ phiếu từng ngày và một số chỉ số khác sẽ tạo nên những tín
hiệu mua/bán , đặt lệnh/ hủy lệnh, và dự đoán được thị trường.
Thường Bollinger kết hợp với Candlesticks .[*]Double
bottom Buy: là tín hiệu khi giá cổ phiếu "hủy diệt" ( các ngọn nến đổ
xuống dưới đường bao dưới) đường bao phía dưới.Sau tín hiệu này thì thị
trường sẽ có kỳ vọng tăng ( Bullish )[/list]
Ví dụ bằng cổ phiếu REE-
Công ty cơ điện lạnh( tôi dùng Metastock kết hợp đường Candlestick ,
SMA(20) , 2 đường bao là Bollinger ( +/- 2 devations) : nhìn trên biểu
đồ thì thấy rõ ràng vòng Elip đầu tiên( nguyên nhân)(các cây nến đổ
xuống dưới đường màu xanh – vòng Elip thứ 2 ( kết quả )( các cây nến đổ
trên đường trung bình di động.

[*]Double Top Sell: ngược lại hoàn toàn với Double Bottom Buy.[/list][*]Độ
rộng của đường bao Bollinger: Hãy chọn Bollinger và nhìn vào 2 đường
bao : những chỗ có độ rộng lớn thì biến động giá rất cao, rủi ro cũng
lớn.Những chỗ hẹp cho thấy độ biến động giá thấp, độ an toàn cao. Đây
là điểm quan trọng cho những nhà đầu tư quyết định có đầu tư hay không
vào cổ phiếu mình chọn.Vì thị nước ta chưa có thị trường Quyền chọn (
Options / Future ).Nếu có Options ( Call/Put) thì giá của Options sẽ rẻ
hơn khi độ biến động giá thấp ( 2 đường bao Bollinger hẹp ).[img]http://www.vinase.com/images/stories/vcbschart.aspx.jpg" alt="Sample Image" height="248" width="432">[/list]