cám ơn bạn đã trả lời


1/ mình vào trang bsc.com để xem khớp lệnh liên tục nhưng sao toàn tiếng anh ?


2/ câu trả lời của bạn làm mình mờ hồ thêm chưa hiểu thế nào là khớp lệnh liên tục


3/ mình mua cổ phiếu của KDC vớ giá 173 vậy thì ở phiên thứ 2 khớp liên tục là thế nào trong khi lệnh bán 175.180 ...


giúp mình với ,ừ mình vừa tham gia nhưng bị lỗ nặng vì giá giãm( 100 cp của KDC,500 cp của PRUBF1)