có bác nào biết vẽ biểu đồ tuần trên Metastock o vì trong phân tich ki thuật em thấy các chuyên gia khi phân tích đều sử dụng loại này.Loại biểu đồ này còn có một số đặc điểm rất hay mà biểu đồ ngày o có