Tân binh Phongtrandoi xin chào tất cả các thành viên của VietStock Forum!


Nhândip ra mắt phongtrandoi xin tặng [G] và [W]. Mong được chỉ giáo nhiều.


Sau đây phongtrandoi có hai câu hỏi xin được chỉ giáo:


Các tổ chức như thế nào thì được phát hành cổ phiếu?


Lượng cổ phiếu phát hành của một tổ chức là do tổ chức đó quy định hay do một tổ chức khác quy đinh và lượng cổ phiếu phát hành có bị giới hạn theo từng tổ chức hay không?


Khi mới phát hành cổ phiếu thì Chỉ Số Cổ Phiếu là bao nhiêu?


Chỉ Sổ Cổ Phiếu dao động trên TTCK do ai quy định? (ai có trách nhiệm tính giá trị của Chỉ Số Cổ Phiếu)


Tính Chỉ Số Cổ Phiếu như thế nào?


Cámơn nhiều!