xin chào


mình còn rất mù mờ về khớp lệnh liên tục là thế nào?


tại sao các NHÀ ĐẦU TƯ PHẢI CẢNH GIÁC với cách khớp lệnh này


cho mình ví dụ cụ thể về lệnh mua và bán được khớplệnh liên tục


xin càm ơn


(có thể gởi đến Email : tranngocy@gmail.com)