Chào cac Bác Pro,


Em là newbie có vài cái chưa hiểu xin các Bác giải thích giùm.


Giá Cp tăng cao thì Cty được lợi gì?

Thanks,