Tôi nghe nói hiện nay có trên 33.000 DN đã cổ phần hóa mà chỉ có <200 DN niêm yết và giao dịch. Theo quy định mới thì DN có vốn>10 tỷ và có số lượng NDDT>100 thì phải đăng ký công ty đại chúng và chịu sự quản lý của UBCK (Thị trường OTC). Tôi vẫn chưa rõ là các công ty con của các tổng công ty sắp cổ phần hóa, nếu họ bán CP cho CBCNVC (số lượng >100 người) thì có thuộc diện phải đăng ký thành công ty đại chúng không các bác?


Các đại gia am hiểu xin chỉ giáo.


Ngoài ra các tổng công ty hoạt động theo mô hình mẹ-con, nếu mẹ lên sàn thì con có bắt buộc phải lên sàn không ạ?


Xin được chỉ giáo.

View more random threads: