Em mới sử dụng Metastock để phân tích, nhưng hình như ở trang bsc.com chỉ có dữ liệu hostc mà kg có dữ liệu hastc. Có trang web nào thống kê số liệu hastc kg nhỉ? Hoặc nếu nhập dữ liệu bằng tay trong meta thì làm thế nào? bác nào biết làm ơn chỉ dùm em với ?[*-)]