hi all,

Vì sao gọi là CP Blue-chips ?
Làm sao để biết Blue-chips gồm những mã CP nào ?

thanks