E là nb, e thấy dòng chũ trên trong BCTC của REE nhưng ko thấy trong các BCTC khác. Các pác cho hỏi nó có nghĩa gì?


Một câu hỏi khác: Khi tính EPS thì lợi nhuận sau thuế có phải trừ phần trích nộp các quỹ ko?