Giả sử ta lấy thông tin dưới đây làm ví dụ:

-----------------------------------------


Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC


Mã chứng khoán: SMC


Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông


Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)


Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2007


Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2007


* Chi trả cổ phiếu thưởng:


Tỷ lệ chi trả cổ phiếu thưởng : 4:1

Dựa trên cai' thông tin trên Em co' vài thắc mắc mong các bác nào bít thì chỉ giúp e với nhé:
1.Giả dụ e mua vào ngày 3/05/2007 tức là ngày chốt quyền thì ngay 7/05/2007 là ck đã về tới tài khoản đúng không các bác vừa khớp với ngày đăng kí cuối cùng (chi'nh xac' là chiều 7/05/2007 phải k0 các bác?) thế thì e co' nhận được cp thưởng k0? Và sau ngày 7/05/2007 e co' quyền bán số cp trong tài khoản không? (dĩ nhiên cp thưởng chưa về tài khoản ,chỉ ban' số cp mình mua vào ngày 3/05/2007 thui).
2.Giả thiết e mua vào trước ngày 3/05/2007 rất lâu, nhưng tới 4/05/2007 e ban' hết số cp đã mua trước đó . Thế thì e co' dc chia cp thưởng k0?
3.Em rất muốn bi't giá tham chiếu của ngày chốt quyền nhưng sao e wa nhiều forum, website .... đều hg co' dử liệu nào nói về cách tính này, Mong có bác nào bi't cách tính thì chỉ cho e voi'......Cám ơn lắm lắm.[A]